Мiжнародна науково-практична конференцiя «Сучаснi питання молекулярно-бiохiмiчних дослiджень та лабораторного скринiнгу у клiнiчнiй та експериментальнiй медицинi 2020» 04-06 Березня 2020

Application form

Details for participation

Шановні колеги!

Ректорат Запорізького державного медичного університету, кафедра клінічної лабораторної діагностики запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині - 2020» (згідно Реєстру з’їздів і конференцій Укрмедпатентінформу на 2020 рік), яка відбудеться 04-06 березня 2020 р. в Запорізькому державному медичному університеті.

Напрямки роботи конференції:

  • Лабораторна діагностика в клінічній медицини: кардіологія, неврологія, онкологія, гастроентерологія, онкологія, ендокринологія, стоматологія, гематологія, репродуктивна медицина, питання лабораторної та персоналізованої медицини.
  • Молекулярна діагностика. Генетичні маркери.
  • Лабораторний моніторинг лікарських засобів. Молекулярно - біологічні маркери у клінічній та експериментальній фармакології.
  • Організація лабораторної служби України, менеджмент та маркетинг в лабораторній медицині, контроль якості лабораторних досліджень.
  • Актуальні питання клінічної хімії та гемостазу.

У рамках науково-практичній конференції заплановано проведення майстер-класів та навчальних циклів.

Учасникам конференції, згідно критеріям безперервного професійного розвитку, нараховується 10 балів (що буде підтверджено сертифікатом учасника)

У рамках конференції можлива форма участі у вигляді публікації тез.

Вартість тез – 100 гривень (після рецензування авторам тез буде надіслано рахунок для сплати)

Публікація тез для співробітників ЗДМУ безкоштовна.

Орієнтовна програма конференції:

04 березня – заїзд учасників конференції.

05 березня – реєстрація учасників та урочисте відкриття конференції. Пленарне та секційні засідання. Культурна програма.

06 березня – секційні засідання, проведення майстер класів. Закриття конференції.

Очна участь у конференції – 200 гривень. Для учасників з лікувально-профілактичних закладів Запорізької області - безкоштовна

Для участі в конференції до 21 лютого 2020 року необхідно на сайті конференції   заповнити реєстраційну форму або відправити тези та реєстраційну форму (див. нижче) на електрону адресу

kdlabzsmu@gmail.com

Реєстраційна форма

Прізвище, ім’я, по-батькові автора, співавторів, учасника
 
Повна назва закладу
 
Обрана секція
 

Форма участі:        

                                                

усна доповідь з публікацією тез

участь у конференції без виступу

публікація тез

Контактний телефон
 
e-mail
 

 

 

 

 

Detailed instructions

Інструкція по оформленню публікацій

Публікація тез: обсяг 1 друкований лист  A4; шрифт – Times New Roman, розмір 12; полуторний міжрядковий інтервал.

Структура тез:

- Назва роботи прописними літерами

- П.І.Б. авторів

- Повна назва закладу.

- Назва кафедри.

- Текст тез (українська, російська або англійська мови).

-Ключові слова

Текст тез повинен включати: вступ, мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати, висновки.